Nhà đất tại Phường Linh Ðông Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

443 kết quả bất động sản
Quận Thủ Đức
4 74 m²
kha vạn cân, linh đông, thủ đức
Quận Thủ Đức
90 m²
Nhà bán
Quận Thủ Đức
2 62 m²
Nhà bán
Quận Thủ Đức
4 54 m²
Quận Thủ Đức
4 51,20 m²
Quận Thủ Đức
86 m²
Kha Vạn Cân
Quận Thủ Đức
124 m²
Kha Vạn Cân
Quận Thủ Đức
2 124 m²
Đường Số 22 Linh Đông
Quận Thủ Đức
3 160 m²
Đường Số 22 Linh Đông
Quận Thủ Đức
3 160 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà