Nhà đất tại Phường Linh Chiểu Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

286 kết quả bất động sản
23, đường số 13, linh chiểu
Quận Thủ Đức
2 57 m²
Quận Thủ Đức
2 60 m²
Quận Thủ Đức
12 160 m²
Quận Thủ Đức
87 m²
đổ xuân hợp, quận 9 HCM
Quận Thủ Đức
60 m²
Võ Văn Ngân Hồ Chí Minh
Quận Thủ Đức
70 m²
Quận Thủ Đức
2 150 m²
Quận Thủ Đức
2 125,60 m²
Quận Thủ Đức
128 m²
Quận Thủ Đức
60 m²
Quận Thủ Đức
5 360 m²
Quận Thủ Đức
5 115 m²
Quận Thủ Đức
72 1193 m²
Quận Thủ Đức
2 64 m²
Quận Thủ Đức
62 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà