Nhà đất tại Phường Hiệp Bình Phước Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

624 kết quả bất động sản
Quận Thủ Đức
4 50 m²
Quận Thủ Đức
300 m²
Quận Thủ Đức
90 m²
Quận Thủ Đức
130 m²
389 Quốc Lộ 13
Quận Thủ Đức
4 81 m²
520 Quốc Lộ 13
Quận Thủ Đức
4 105 m²
Quận Thủ Đức
80 m²
Quận Thủ Đức
5 102 m²
Đường số 8 Hiệp Bình Phước
Quận Thủ Đức
4 105 m²
Quận Thủ Đức
3 105 m²
Quận Thủ Đức
3 60 m²
Quốc lộ 13
Quận Thủ Đức
60 m²
Quốc lộ 13
Quận Thủ Đức
60 m²
Quận Thủ Đức
61 m²
Quận Thủ Đức
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà