Nhà đất tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

4.823 kết quả bất động sản
Nguyễn Văn Bá
Quận Thủ Đức
2 72 m²
Gò Dưa
Quận Thủ Đức
70 m²
Đường 2
Quận Thủ Đức
271 m²
Quận Thủ Đức
52 m²
Ngô Chí Quốc
Quận Thủ Đức
54 m²
Đường số 3 Trường Thọ
Quận Thủ Đức
2 72 m²
Quận Thủ Đức
70 m²
Quận Thủ Đức
53 m²
Hiệp Bình Phước
Quận Thủ Đức
105 m²
Khu phố 6- Khu cá sấu Hoa Cà
Quận Thủ Đức
5 215 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà