Bất động sản Thủ Đức

4.940 kết quả bất động sản
560 Tô Ngọc Vân, Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Vietnam
Quận Thủ Đức
137 m²
Ngô Chí Quốc, Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Vietnam
Quận Thủ Đức
4 66 m²
Quận Thủ Đức
57,30 m²
100/12 , đường số 6, khu phố 2
Quận Thủ Đức
2 62 m²
20/4 Đường 53
Quận Thủ Đức
3 64 m²
Quận Thủ Đức
4 240,50 m²
Quận Thủ Đức
4 50 m²
Quận Thủ Đức
62 m²
phường hiệp bình chánh quận thủ đức
Quận Thủ Đức
4 72 m²
Quận Thủ Đức
618 m²
Quận Thủ Đức
4 57 m²
Quận Thủ Đức
80 m²
Quận Thủ Đức
300 m²
36-42 Đường số 6, khu dân cư Bình Đức
Quận Thủ Đức
2 60 m²
Ngã từ Bình Thái, P.Trường Thọ. Quận Thủ Đức
Quận Thủ Đức
2 68 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà