Bất động sản Tân Phú - Nhà đất Tân Phú

3.304 kết quả bất động sản
Lê Trọng Tấn
Quận Tân Phú
1 80 m²
262 Lũy Bán Bích
Quận Tân Phú
2 65 m²
95 Đường T8
Quận Tân Phú
3 60 m²
80/11 Vườn Lài
Quận Tân Phú
4 84 m²
Quận Tân Phú
3 85 m²
Quận Tân Phú
2 74 m²
16B Lũy Bán Bích
Quận Tân Phú
40 m²
184/1 Phan Anh
Quận Tân Phú
6 68 m²
Quận Tân Phú
76 m²
414 Lũy Bán Bích
Quận Tân Phú
60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà