Bất động sản Tân Phú - Nhà đất Tân Phú

2.675 kết quả bất động sản
985/8G Âu Cơ
Quận Tân Phú
2 63 m²
26
Quận Tân Phú
2 80 m²
16 Âu Cơ
Quận Tân Phú
2 68,92 m²
139/6/29 Dương Văn Dương
Quận Tân Phú
4 144 m²
Quận Tân Phú
2 80 m²
Tô Hiệu
Quận Tân Phú
4 75 m²
Lý Thánh Tông
Quận Tân Phú
4 68 m²
Quận Tân Phú
32 608 m²
Quận Tân Phú
107 m²
Quận Tân Phú
3 150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà