Bất động sản Tân Phú - Nhà đất Tân Phú

5.334 kết quả bất động sản
Tây Thạnh Tân Phú
Quận Tân Phú
125 m²
14 Nguyễn Quang Diêu
Quận Tân Phú
78 m²
299 lý thường kiệt quận 11 thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
70 m²
Quận Tân Phú
6 81,40 m²
Quận Tân Phú
4 60 m²
Sơn Ký Tân Phú
Quận Tân Phú
3 127 m²
Tây Thạnh Tân Phú
Quận Tân Phú
149 m²
Quận Tân Phú
100 m²
Số 68 Đường N1
Quận Tân Phú
2 63,60 m²
Quận Tân Phú
3 60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà