Bất động sản Tân Phú - Nhà đất Tân Phú

3.278 kết quả bất động sản
50 Dương Đức Hiền
Quận Tân Phú
150 m²
Lê Thúc Hoạch
Quận Tân Phú
150 m²
56 Lê Đình Thám
Quận Tân Phú
240 m²
18/6 Nguyễn Xuân Khoát
Quận Tân Phú
80 m²
Bờ Bao Tân Thắng Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
70 m²
40/16/1A Đường Số 27
Quận Tân Phú
4 64 m²
Quận Tân Phú
68 m²
23/36/113 Nguyễn Hữu Tiến
Quận Tân Phú
2 60 m²
Hoa Bằng Tân Sơn Nhì
Quận Tân Phú
100 m²
MT đường 30/04
Quận Tân Phú
4 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà