Nhà đất Tân Bình

2.610 kết quả bất động sản
Huỳnh Văn Nghệ
Quận Tân Bình
4 272 m²
Đường Phan Huy Ích
Quận Tân Bình
4 300 m²
Hẻm 521 Hoàng Văn Thụ
Quận Tân Bình
3 72,77 m²
Phổ Quang
Quận Tân Bình
2 75 m²
Đường Phan Huy Ích
Quận Tân Bình
5 224 m²
Út Tịch
Quận Tân Bình
1400 m²
Quận Tân Bình
6 244 m²
Quận Tân Bình
5 43 m²
Quận Tân Bình
3 93 m²
Hoàng Bật Đạt
Quận Tân Bình
4 210 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà