Nhà đất Tân Bình

14.139 kết quả bất động sản
61/13 Đất Thánh, Quận Tân Bình
Quận Tân Bình
60 m²
Quận Tân Bình
58 m²
Phổ Quang Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
46,20 m²
Phường 14 Quận Tân Bình
Quận Tân Bình
3 31 m²
Quận Tân Bình
79,20 m²
Quận Tân Bình
2 102 m²
Trường Chinh Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
2 42 m²
Quận Tân Bình
94 m²
8/7 Núi Thành
Quận Tân Bình
4 145 m²
20 Cộng Hòa
Quận Tân Bình
2 53 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà