Bất động sản Gò Vấp

3.311 kết quả bất động sản
134/5 Nguyễn Văn Dung
Quận Gò Vấp
3 90 m²
Quận Gò Vấp
3 40 m²
Đường Quang Trung
Quận Gò Vấp
35 m²
Quang Trung Gò Vấp
Quận Gò Vấp
4 250 m²
Đường Phan Huy Ích
Quận Gò Vấp
43 m²
Lê Đức Thọ Gò Vấp
Quận Gò Vấp
6 72 m²
Đường Phan Văn Trị
Quận Gò Vấp
32 m²
Đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp
Quận Gò Vấp
5 114 m²
Đường Thống Nhất
Quận Gò Vấp
52 m²
242 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10,
Quận Gò Vấp
368 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà