Bất động sản Gò Vấp

1.899 kết quả bất động sản
Hẻm 297 Phan Huy Ích
Quận Gò Vấp
5 280 m²
Thống Nhất phường 16
Quận Gò Vấp
4 178 m²
Quận Gò Vấp
136 m²
Thống Nhất
Quận Gò Vấp
2 66,50 m²
Đường số 8 P11
Quận Gò Vấp
5 57 m²
Đường Phan Huy Ích Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp
6 96 m²
Quận Gò Vấp
4 55 m²
Quận Gò Vấp
4 60 m²
Quận Gò Vấp
2 52 m²
18 Đường Nguyên Hồng
Quận Gò Vấp
2 54 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà