Nhà đất tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

3.924 kết quả bất động sản
04 Phan Chu Trinh phường 12 Bình Thạnh
Quận Bình Thạnh
2 65 m²
105 trần văn kỷ
Quận Bình Thạnh
2 50 m²
11 Võ Trường Toản
Quận Bình Thạnh
35 m²
167 D5, P.25, Quận Bình Thạnh
Quận Bình Thạnh
42,60 m²
Bình Thạnh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quận Bình Thạnh
4 53 m²
Nguyễn Xí
Quận Bình Thạnh
5 64 m²
Nguyễn Cửu Vân
Quận Bình Thạnh
2 35 m²
Nguyễn Huy lượng bình thạnh
Quận Bình Thạnh
77 m²
Nơ trang long quận Bình Thạnh
Quận Bình Thạnh
50 m²
Vạn Kiếp, phường 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Quận Bình Thạnh
82,90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà