Nhà đất Bình Tân

2.774 kết quả bất động sản
Quận Bình Tân
5 48 m²
hem Lê Văn Quới
Quận Bình Tân
5 80 m²
Đường lien khu 4-5
Quận Bình Tân
4 72 m²
143/90/52A liên khu 5-6, bình hưng hòa b, bình tân
Quận Bình Tân
3 64 m²
Quận Bình Tân
2 60 m²
đường số 6
Quận Bình Tân
2 40 m²
Liên Khu 4-5
Quận Bình Tân
4 384 m²
Đường Liên khu 5-6 Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
4 238 m²
109 Trương Phước Phan
Quận Bình Tân
3 20 m²
Quận Bình Tân
3 72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà