Nhà đất Bình Tân

4.212 kết quả bất động sản
Quận Bình Tân
3 80 m²
Quận Bình Tân
85 m²
Đường Liên khu 5-6
Quận Bình Tân
2 50 m²
Đường Kinh Dương Vương
Quận Bình Tân
80 m²
Đường 2F An Lạc
Quận Bình Tân
160 m²
Hoàng Hưng An Lạc A
Quận Bình Tân
80 m²
Liên Khu 4-5 Bình Hưng Hòa B
Quận Bình Tân
4 150 m²
Số 7 liên khu 5-6
Quận Bình Tân
4 160 m²
Liên Khu 4-5
Quận Bình Tân
2 108 m²
Quận Bình Tân
3 217 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà