Nhà đất Bình Tân

2.878 kết quả bất động sản
Liên Khu 4-5 Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
4 250 m²
Liên Khu 4-5 Bình Hưng Hòa B
Quận Bình Tân
4 186 m²
Liên Khu 4-5 Bình Hưng Hòa B
Quận Bình Tân
4 310 m²
Quận Bình Tân
4 85 m²
Dường Liên khu 5-6 Ho Chi Minh City
Quận Bình Tân
4 64 m²
Liên Khu 4-5 Bình Hưng Hòa B
Quận Bình Tân
4 150 m²
Hương lộ 2 Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
6 134 m²
91/14 Miếu Bình Đông
Quận Bình Tân
3 32 m²
225/33/34 Lê Văn Quới
Quận Bình Tân
2 24 m²
Liên Khu 4-5 Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
4 216 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà