Nhà đất Bình Tân

2.641 kết quả bất động sản
400 Đường số 7A, P Bình Trị Đông B, Bình Tân
Quận Bình Tân
100 m²
Đường số 8
Quận Bình Tân
80 m²
Đường liên khu 5-6
Quận Bình Tân
4 64 m²
Đường Liên khu 5-6
Quận Bình Tân
56 m²
Liên Khu 4-5
Quận Bình Tân
4 72 m²
47 Đường số 4A
Quận Bình Tân
2 51 m²
đường liên khu 4-5
Quận Bình Tân
2 70 m²
50/41/48 Nguyễn Quý Yêm
Quận Bình Tân
4 127 m²
Quận Bình Tân
1 51 m²
842 Tỉnh lộ 10
Quận Bình Tân
3 3 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà