Nhà đất Bình Tân

2.544 kết quả bất động sản
Quận Bình Tân
140 m²
Kinh Dương Vương
Quận Bình Tân
80 m²
Liên Khu 4-5 Bình Hưng Hòa B
Quận Bình Tân
4 150 m²
Quận Bình Tân
4 80 m²
Đường số 14
Quận Bình Tân
2 24 m²
Đường Số 6 Kp 5
Quận Bình Tân
4 90 m²
Liên Khu 4-5 Bình Hưng Hòa B
Quận Bình Tân
4 48 m²
Quận Bình Tân
51 m²
Quận Bình Tân
4 65 m²
Dường Liên khu 5-6 Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
4 204 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà