Bất động sản Bình Tân

1.995 kết quả bất động sản
Đường Liên khu 5-6 Bình Hưng Hòa B, Quận bình tân
Quận Bình Tân
3 270 m²
Liên Khu 4-5 Bình Hưng Hòa B
Quận Bình Tân
4 210 m²
Quận Bình Tân
4 110 m²
Liên khu 4-5
Quận Bình Tân
2 68 m²
Đường Số 6, Phường bình hưng hòa B quận bình tân
Quận Bình Tân
4 240 m²
Tây Lân Bình Trị Đông A
Quận Bình Tân
2600 m²
150/49/20 đường 26 tháng 3
Quận Bình Tân
2 138 m²
Bình Thành Bình Hưng Hòa B
Quận Bình Tân
4 192 m²
Đường liên khu 4-5
Quận Bình Tân
4 90 m²
Đường Liên khu 4-5
Quận Bình Tân
4 48 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà