Nhà đất tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

1.070 kết quả bất động sản
An Dương Vương - Võ Văn Kiệt
Quận 8
5 150 m²
Phạm Hùng P4 Quận 8
Quận 8
2 70 m²
Đường Số 17
Quận 8
2 63 m²
Quận 8
57 m²
Quận 8
2 57 m²
Đường 17 Phạm Thế Hiển
Quận 8
2 63 m²
Quận 8
100 m²
267 Ba Tơ
Quận 8
10 349 m²
Quận 8
4 68 m²
Quận 8
4 108 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà