Nhà đất Quận 8 - Bất động sản TPHCM

2.276 kết quả bất động sản
Phạm Thế Hiển
Quận 8
2 64 m²
Khu dân cư Phú Lợi phường 7
Quận 8
120 m²
An Dương Vương Phường 16 Quận 8
Quận 8
2 52 m²
Quận 8
2 54 m²
Quận 8
2 60 m²
290a/98f Dương Bá Trạc
Quận 8
4 21 m²
Quận 8
43,29 m²
Quận 8
60 m²
226 Tạ Quang Bửu
Quận 8
2 60,20 m²
Quận 8
4 150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà