Nhà đất Quận 8 - Bất động sản TPHCM

1.581 kết quả bất động sản
996 Tạ Quang Bửu
Quận 8
2 60 m²
Quận 8
55 m²
230 Phú Định
Quận 8
4 52 m²
Phạm Hùng P4 - Phạm Thế Hiển P6 Q8
Quận 8
4 50 m²
Đường 41, P16, Q8
Quận 8
4 150 m²
Quận 8
4 122 m²
Quận 8
2 49 m²
Phạm Thế Hiển phường 6 và 4 quận 8.
Quận 8
4 168 m²
Quận 8
4 140 m²
Quận 8
4 130 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà