Bất động sản Quận 6

654 kết quả bất động sản
đường 11 Cư Xá Phú Lâm B
Quận 6
5 108 m²
09 Đường số 49, phường 10, quận 6
Quận 6
3 106,60 m²
Bình Phú
Quận 6
6 72 m²
Quận 6
99 m²
243 Tân Hòa Đông
Quận 6
62,62 m²
Quận 6
4 90 m²
243 Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6
Quận 6
2 63 m²
Phạm Đình Hổ Hồ Chí Minh
Quận 6
80 m²
Quận 6
3 25 m²
Quận 6
2 82 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà