Nhà đất tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1.528 kết quả bất động sản

Bất động sản nổi bật

1
TOP

An Dương Vương

Quận 5

Nhà phố tại TP.Hồ Chí Minh Mua Ngay!

17 Tỷ VNĐ


42 m²

Ngày cập nhật
21/05/2019

1
TOP

Quận 5

Nhà phố tại TP.Hồ Chí Minh Tìm Hiểu Ngay!

8 Tỷ VNĐ


35 m²

Ngày cập nhật
21/05/2019

1
TOP

Quận 5

Nhà phố tại TP.Hồ Chí Minh Mua Ngay!

25 Tỷ VNĐ


64 m²

Ngày cập nhật
21/05/2019

1
TOP

Quận 5

Nhà phố tại TP.Hồ Chí Minh Mua Ngay!

23,5 Tỷ VNĐ


86 m²

Ngày cập nhật
21/05/2019

1
TOP

Bạch Vân, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quận 5

Nhà phố tại TP.Hồ Chí Minh Nhận Tư Vấn!

23 Tỷ VNĐ


86 m²

Ngày cập nhật
21/05/2019

1
TOP

Nguyễn Trãi

Quận 5

Nhà phố tại TP.Hồ Chí Minh Mua Ngay!

14 Tỷ VNĐ


96 m²

Ngày cập nhật
21/05/2019

1
TOP

Quận 5

Nhà phố tại TP.Hồ Chí Minh Mua Ngay!

23 Tỷ VNĐ


72 m²

Ngày cập nhật
21/05/2019

1
TOP

Quận 5

Nhà phố tại TP.Hồ Chí Minh Liên Hệ!

15 Tỷ VNĐ


106 m²

Ngày cập nhật
21/05/2019

1
TOP

nt

Quận 5

Nhà phố tại TP.Hồ Chí Minh Nhận Tư Vấn!

15,4 Tỷ VNĐ


56 m²

Ngày cập nhật
21/05/2019

1
TOP

Quận 5

Nhà phố tại TP.Hồ Chí Minh. Tình trạng Sổ hồng Xem Thêm!

28 Tỷ VNĐ


143 m²

Ngày cập nhật
21/05/2019

1
TOP

Quận 5

Nhà phố tại TP.Hồ Chí Minh Nhận Tư Vấn!

10,5 Tỷ VNĐ


32 m²

Ngày cập nhật
21/05/2019

1
TOP

nt

Quận 5

Nhà phố tại TP.Hồ Chí Minh Xem Thêm!

15 Tỷ VNĐ


100 m²

Ngày cập nhật
21/05/2019

1
TOP

Quận 5

Nhà phố tại TP.Hồ Chí Minh. Tình trạng Sổ hồng Tìm Hiểu Ngay!

9 Tỷ VNĐ


64 m²

Ngày cập nhật
21/05/2019

1
TOP

Quận 5

Nhà phố tại TP.Hồ Chí Minh Nhận Tư Vấn!

23 Tỷ VNĐ


84 m²

Ngày cập nhật
21/05/2019

1
TOP

Quận 5

Nhà phố tại TP.Hồ Chí Minh Mua Ngay!

9,1 Tỷ VNĐ


53 m²

Ngày cập nhật
21/05/2019

Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà