Nhà đất tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

4.610 kết quả bất động sản
Quận 5
219 m²
290 An Dương Vương
Quận 5
1 40 m²
290 An Dương Vương
Quận 5
2 86 m²
Quận 5
133 m²
nt
Quận 5
41 m²
Quận 5
92 m²
Thành Thái
Quận 5
84 m²
Quận 5
81 m²
Quận 5
84 m²
Quận 5
72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà