Bất động sản Quận 5

4.092 kết quả bất động sản
Quận 5 Hồ Chí Minh
Quận 5
1238 m²
47/28 Hà Tôn Quyền, P.15, Quận 5
Quận 5
23,80 m²
242 Nguyễn Trãi
Quận 5
30 m²
451 26
Quận 5
47 m²
290 An Dương Vương
Quận 5
1 40 m²
Quận 5
84 m²
Quận 5
40 m²
Quận 5
40 m²
Quận 5
80 m²
296 Trần Phú, Phường 8, Quận 5
Quận 5
2 81 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà