Nhà đất tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

1.369 kết quả bất động sản
Tôn Đản
Quận 4
2 28 m²
78/3 Khánh Hội
Quận 4
10 1000 m²
Quận 4
68 m²
Quận 4
2 22,70 m²
Quận 4
126,90 m²
Tôn Thất Thuyết, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
Quận 4
3 136 m²
Quận 4
2 43 m²
283 Bến Vân Đồn
Quận 4
3 84,30 m²
76 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, TP HCM
Quận 4
2 64 m²
12 Tôn Đản P13 Q4
Quận 4
3 90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà