Bất động sản quận 12 - Nhà đất Q12

6.424 kết quả bất động sản
Trường Chinh
Quận 12
2 65 m²
Quận 12
3 75 m²
Quận 12
3 75 m²
Quận 12
434 m²
Quận 12
2 65 m²
Quận 12
64 m²
Tô ngọc vân
Quận 12
4 90 m²
Quận 12
4 110 m²
Quận 12
60 m²
66 Đường Phan Văn Hớn
Quận 12
162 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà