Nhà đất tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

4.032 kết quả bất động sản
Quận 12
2 60 m²
Quận 12
2 52,20 m²
Quận 12
33 m²
Phan Văn Hớn
Quận 12
2 48 m²
Quận 12
4 80 m²
Quận 12
53 m²
Quận 12
4 56 m²
67 Đông Hưng Thuận 19
Quận 12
103 m²
TA 16
Quận 12
72 m²
Quận 12
72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà