Bất động sản quận 12 - Nhà đất Q12

3.907 kết quả bất động sản
Thạnh Xuân 25
Quận 12
83,80 m²
Thạnh Xuân 33
Quận 12
67,60 m²
TA16
Quận 12
75 m²
An Phú Đông 13 An Phú Đông
Quận 12
110 m²
79C Nguyễn Ảnh Thủ
Quận 12
4 60 m²
Quận 12
4 60 m²
An Phú Đông 13 An Phú Đông
Quận 12
110 m²
Quận 12
2 120 m²
Nguyễn Văn Quá
Quận 12
4 163,40 m²
Quận 12
34 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà