Bất động sản quận 12 - Nhà đất Q12

4.117 kết quả bất động sản
Quận 12
117,80 m²
Nguyễn Ảnh Thủ
Quận 12
4 32 m²
Quận 12
1 40 m²
Quận 12
40 m²
D6
Quận 12
3 160 m²
Quận 12
3 176,55 m²
403/52/101 đường TCH10
Quận 12
2 69,40 m²
15 Thạnh Lộc Q12
Quận 12
1 40 m²
Quận 12
116 m²
Quận 12
2 24 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà