Nhà đất tại Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

522 kết quả bất động sản
Gần ngã tư Tạ Uyên 3/2 và cũng gần ngã tư Hàn Hải Nguyên 3/2
Quận 11
2 34 m²
86/121 Ông Ích Khiêm
Quận 11
3 240,50 m²
Quận 11
84 m²
Quận 11
63 m²
Quận 11
63 m²
Quận 11
1 36 m²
Lê Đại Hành, Phường 15 Quận 11 Hồ chí Minh
Quận 11
146 m²
3 Tháng 2 Phường 12
Quận 11
146 m²
Việt Nam phường 15
Quận 11
180 m²
Quận 11
140 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà