Nhà đất tại Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

2.588 kết quả bất động sản
009 Cao ốc Thuận Việt. Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11. Đối diện số 96 Thiên Phước
Quận 11
150 m²
32/36/10 ông ích khiêm
Quận 11
13 m²
Hàn hải Nguyên Quận 11
Quận 11
4 70 m²
Hàn Hải Nguyên, Quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quận 11
4 70 m²
Hàn Hải Nguyên Quận 11
Quận 11
6 70 m²
Hàn Hải Nguyên, Quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quận 11
4 70 m²
Hàn Hải Nguyên Phường 16 Quận 11
Quận 11
4 70 m²
Quận 11
90 m²
Quận 11
82 m²
Quận 11
72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà