Bất động sản quận 11

833 kết quả bất động sản
Phường 5, Quận 11
Quận 11
4 54 m²
Phường8Quận11
Quận 11
5 51 m²
hẻm Đường 3/2, quận 11
Quận 11
4 150 m²
135 Minh Phụng
Quận 11
4 140 m²
Phường 13 Q11
Quận 11
3 60 m²
Phường 5 quận 11
Quận 11
4 145 m²
Đường Phó Cơ Điều
Quận 11
7 74 m²
Phường 8 Quận 11
Quận 11
5 59 m²
184 Lê Đại Hành
Quận 11
30 m²
Phường 8 Quận 11
Quận 11
8 78 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà