Nhà đất tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Ước tính giá