Nhà đất tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

6.945 kết quả bất động sản
7A Lê Thị Riêng
Quận 1
64 m²
Quận 1
93 m²
30/9 Phó Đức Chính
Quận 1
68,40 m²
18A/9 cô giang Q.1
Quận 1
2 71 m²
Quận 1
68 m²
Quận 1
56 m²
100 Cô Giang, Quận 1
Quận 1
2 75 m²
Quận 1
32972 m²
Nguyễn Thị Minh Khai P. Đa Kao Q.1 TPHCM
Quận 1
4 110 m²
Quận 1
150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Ước tính giá