Nhà đất tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

2.921 kết quả bất động sản
20/8 phú xuân
Huyện Nhà Bè
4 32 m²
TT. Nhà Bè tt. Nhà Bè
Huyện Nhà Bè
2 26 m²
1979/16 Huynh Tan Phat Nhà Bè
Huyện Nhà Bè
4 86 m²
Huyện Nhà Bè
2 52 m²
Huỳnh Tấn Phát
Huyện Nhà Bè
4 180 m²
Huỳnh Tấn Phát
Huyện Nhà Bè
2 60 m²
Hẻm 1979 Huỳnh Tấn Phát tt. Nhà Bè
Huyện Nhà Bè
4 34,10 m²
Huyện Nhà Bè
3 30 m²
Huyện Nhà Bè
5 280 m²
1419 lê văn lương, phước kiển, nhà bè
Huyện Nhà Bè
4 80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà