Nhà đất tại Huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh

30 kết quả bất động sản
Huyện Cần Giờ
27000 m²
Giồng Ao
Huyện Cần Giờ
1080 m²
Huyện Cần Giờ
3303 m²
Huyện Cần Giờ
2525 m²
Huyện Cần Giờ
2525 m²
Huyện Cần Giờ
3303 m²
| Xã Bình Khánh| Huyện Cần Giờ| TP.Hồ Chí Minh
Huyện Cần Giờ
125 m²
Xã Bình Khánh| Huyện Cần Giờ| TP.Hồ Chí Minh
Huyện Cần Giờ
2400 m²
| Xã Bình Khánh| Huyện Cần Giờ| TP.Hồ Chí Minh
Huyện Cần Giờ
470 m²
| Xã Lý Nhơn| Huyện Cần Giờ| TP.Hồ Chí Minh
Huyện Cần Giờ
1580 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà