Nhà đất tại TP.Hải Phòng

274 kết quả bất động sản
Quận Đồ Sơn
2557 m²
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận Hải An
650 m²
Thiên Lôi Hải Phòng
Quận Lê Chân
4 42 m²
Văn Cao Hai Phong
Quận Hải An
1 45 m²
Hoàng Minh Thảo Hải Phòng
Quận Lê Chân
60 m²
Quận Hồng Bàng
600 m²
hồng bàng
Quận Hồng Bàng
40 m²
Thiên Lôi Hai Phong
Quận Lê Chân
4 50 m²
CCN Quán Toan
Quận Hồng Bàng
6000 m²
Quận Lê Chân
3 60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà