Nhà đất tại Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

34 kết quả bất động sản
đường phủ thượng đoạn
Quận Ngô Quyền
5 160 m²
Lô 2D Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
126 m²
Quận Ngô Quyền
60 m²
Quận Ngô Quyền
60 m²
Quận Ngô Quyền
200 m²
Quận Ngô Quyền
253 m²
Quận Ngô Quyền
119 m²
Quận Ngô Quyền
117 m²
Quận Ngô Quyền
80 m²
Quận Ngô Quyền
55 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà