Nhà đất tại Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

478 kết quả bất động sản
Quận Ngô Quyền
143 m²
Lô 9 mở rộng - Lê Hồng Phong - Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
3 200 m²
Lê Hồng Phong Ngô Quyền
Quận Ngô Quyền
2 63 m²
Quận Ngô Quyền
2 40 m²
Quận Ngô Quyền
4 65 m²
Quận Ngô Quyền
4 50 m²
Diện tích
Quận Ngô Quyền
50 m²
Lô 22 Lê Hồng Phong Đông Khê
Quận Ngô Quyền
5 160 m²
Quận Ngô Quyền
3 90 m²
Quận Ngô Quyền
3 60 m²