Nhà đất tại Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

495 kết quả bất động sản
Quận Ngô Quyền
58 m²
76 Quang Trung, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Quận Ngô Quyền
2 70 m²
Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Quận Ngô Quyền
4 170 m²
Lê Hồng Phong Ngô Quyền
Quận Ngô Quyền
2 70 m²
Quận Ngô Quyền
2 70 m²
Lê Hồng Phong Ngô Quyền
Quận Ngô Quyền
5 60 m²
Quận Ngô Quyền
85 m²
Quận Ngô Quyền
10 80 m²
Quận Ngô Quyền
25 200 m²
Quận Ngô Quyền
5 60 m²