Nhà đất tại Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

538 kết quả bất động sản
Quận Ngô Quyền
4 60 m²
Quận Ngô Quyền
2 37 m²
Quận Ngô Quyền
2 75 m²
lê hồng phong
Quận Ngô Quyền
85 m²
Quận Ngô Quyền
4 60 m²
Quận Ngô Quyền
40 m²
Quận Ngô Quyền
4 240 m²
Quận Ngô Quyền
6 320 m²
Quận Ngô Quyền
2 59 m²
Quận Ngô Quyền
5 350 m²