Nhà đất tại Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

28 kết quả bất động sản
Quận Ngô Quyền
119 m²
Quận Ngô Quyền
117 m²
Quận Ngô Quyền
50 m²
Quận Ngô Quyền
270 m²
12 Lạch Tray
Quận Ngô Quyền
2 59,50 m²
Quận Ngô Quyền
253 m²
Quận Ngô Quyền
2 100 m²
Quận Ngô Quyền
67,50 m²
Quận Ngô Quyền
204 m²
Quận Ngô Quyền
3 45 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà