Nhà đất tại Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

110 kết quả bất động sản
111 Đông Khê
Quận Ngô Quyền
4 50 m²
Ngô Quyền Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
300 m²
Ngô Quyền Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
300 m²
Quận Ngô Quyền
243 m²
Quận Ngô Quyền
200 m²
Quận Ngô Quyền
253 m²
Quận Ngô Quyền
119 m²
Ngõ 384 Lạch Tray Đằng Giang
Quận Ngô Quyền
4 42 m²
Quận Ngô Quyền
119 m²
Đầm Trung Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
150 m²