Nhà đất tại Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

105 kết quả bất động sản
Quận Ngô Quyền
4 94 m²
Quận Ngô Quyền
119 m²
Quận Ngô Quyền
446 m²
Quận Ngô Quyền
3 73 m²
Quận Ngô Quyền
90 m²
Quận Ngô Quyền
490 m²
Quận Ngô Quyền
243 m²
Quận Ngô Quyền
200 m²
Quận Ngô Quyền
66 m²
Quận Ngô Quyền
70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà