Nhà đất tại Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

477 kết quả bất động sản
Quận Ngô Quyền
1 30 m²
Quận Ngô Quyền
4 45 m²
Lê Hồng Phong Hải An
Quận Ngô Quyền
2 154 m²
Quận Ngô Quyền
3 74 m²
Quận Ngô Quyền
2 60 m²
Quận Ngô Quyền
3 77 m²
Lê Hồng Phong Ngô Quyền
Quận Ngô Quyền
600 m²
Quận Ngô Quyền
1 65 m²
Lê Hồng Phong Ngô Quyền
Quận Ngô Quyền
2 63 m²
Quận Ngô Quyền
2 73 m²