Nhà đất tại Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng

102 kết quả bất động sản
Quận Lê Chân
30 m²
Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng
Quận Lê Chân
4 50 m²
ngõ 96 Chợ Hàng cũ, Hải Phòng
Quận Lê Chân
60 m²
chợ đôn
Quận Lê Chân
4 50 m²
Quận Lê Chân
5 96 m²
Quận Lê Chân
148 m²
Quận Lê Chân
96 m²
Quận Lê Chân
5 9 m²
Quận Lê Chân
5 96 m²
Quận Lê Chân
7 510 m²