Nhà đất tại Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng

113 kết quả bất động sản
Ngõ 213 Thiên lôi, Lê chân, Hải phòng
Quận Lê Chân
4 54 m²
Quận Lê Chân
3 48 m²
Quận Lê Chân
2 48 m²
Đường Vĩnh Tiến 2, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
Quận Lê Chân
58 m²
Đình Đông An Đà
Quận Lê Chân
63 m²
Quận Lê Chân
68 m²
Quận Lê Chân
85 m²
Đình Đông Đông Hải
Quận Lê Chân
63 m²
Quận Lê Chân
40 m²
Quận Lê Chân
4 48 m²