Nhà đất tại Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng

178 kết quả bất động sản
Quận Lê Chân
42 m²
Quận Lê Chân
60 m²
Võ Nguyên Giap,Vĩnh Niệm,Lê Chân ,Hải Phòng
Quận Lê Chân
1 35 m²
Nguyễn Đức Cảnh Hải Phòng
Quận Lê Chân
35 m²
Quán Nam Lê Chân
Quận Lê Chân
4 80 m²
Thiên Lôi Lê Chân
Quận Lê Chân
8 116 m²
Ngô Kim Tài Kênh Dương
Quận Lê Chân
4 77 m²
Quận Lê Chân
32 m²
Quận Lê Chân
30 m²
Quận Lê Chân
3 54 m²