Nhà đất tại Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng

42 kết quả bất động sản
Quận Lê Chân
4 40 m²
Quận Lê Chân
45 m²
Trần Nguyên Hãn Lê Chân
Quận Lê Chân
3 40 m²
Trần Nguyên Hãn Lê Chân
Quận Lê Chân
3 52 m²
Trần Nguyên Hãn Lê Chân
Quận Lê Chân
3 44 m²
Giá bảo mật
Quận Lê Chân
100 m²
37 Trực Cát
Quận Lê Chân
4 48 m²
Ngã Tư Phúc Tăng, Hải Phòng
Quận Lê Chân
3 96 m²
Quận Lê Chân
42 m²
1,55 Tỷ VNĐ
48 vĩnh tiến 2 ,vĩnh niệm lê, chân, hải phòng
Quận Lê Chân
50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà