Nhà đất tại Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng

43 kết quả bất động sản
Trần Nguyên Hãn Lê Chân
Quận Lê Chân
4 42 m²
Quận Lê Chân
41 m²
Trần Nguyên Hãn Lê Chân
Quận Lê Chân
59 m²
Trần Nguyên Hãn Lê Chân
Quận Lê Chân
3 42 m²
Quận Lê Chân
50 m²
Quận Lê Chân
5 9 m²
Quận Lê Chân
96 m²
Quận Lê Chân
5 96 m²
Quận Lê Chân
7 112 m²
Quận Lê Chân
5 330 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà