Nhà đất tại Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng

170 kết quả bất động sản
24D/169/299 - Miếu Hai Xã - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng
Quận Lê Chân
2 58 m²
1/21 hàng gà ,cát dài lê chân hải phòng
Quận Lê Chân
4 25 m²
Thiên Lôi Hải Phòng
Quận Lê Chân
4 45 m²
Thiên Lôi Hải Phòng
Quận Lê Chân
3 40 m²
Hàng Kênh Lê Chân
Quận Lê Chân
4 52 m²
Quận Lê Chân
150 m²
Số 85 đường vòng cầu niệm lê chân hải phòng
Quận Lê Chân
4 90 m²
Võ Nguyên Giáp Lê Chân
Quận Lê Chân
5 114 m²
Quận Lê Chân
86 m²
34/92 cầu cáp-Lam Sơn- Lê chân- Hải Phòng
Quận Lê Chân
40 m²