Nhà đất tại Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng

38 kết quả bất động sản
Trần Nguyên Hãn Hải Phòng
Quận Lê Chân
3 38 m²
đường khúc thừa dụ
Quận Lê Chân
105 m²
số 3/414 Tô Hiệu
Quận Lê Chân
4 43 m²
Thiên Lôi Hải Phòng
Quận Lê Chân
4 43 m²
Trần Nguyên Hãn Hải Phòng
Quận Lê Chân
3 37 m²
Nguyễn Công Hòa Lê Chân
Quận Lê Chân
4 70 m²
Tô Hiệu Hải Phòng
Quận Lê Chân
4 42 m²
Nguyễn Văn Linh Hải Phòng
Quận Lê Chân
4 80 m²
Quận Lê Chân
4 60 m²
Quận Lê Chân
4 60 m²