Nhà đất tại Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng

195 kết quả bất động sản
Quận Lê Chân
4 47 m²
Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hai Phong, Vietnam
Quận Lê Chân
3 48 m²
Trần Nguyên Hãn
Quận Lê Chân
200 m²
Hai Bà Trưng
Quận Lê Chân
120 m²
Trại Lẻ
Quận Lê Chân
4 81 m²
Quận Lê Chân
6 300 m²
Quận Lê Chân
2 120 m²
Quận Lê Chân
4 200 m²
Quận Lê Chân
4 240 m²
Quận Lê Chân
150 m²