Nhà đất tại Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng

32 kết quả bất động sản
Vũ Chí Thắng Hải Phòng
Quận Lê Chân
4 60 m²
Thiên Lôi Hải Phòng
Quận Lê Chân
4 42 m²
Quận Lê Chân
4 60 m²
Nguyễn Công Hòa
Quận Lê Chân
4 68 m²
Trần Nguyên Hãn
Quận Lê Chân
3 38 m²
Thiên Lôi Hai Phong
Quận Lê Chân
3 50 m²
Nguyễn Văn Linh
Quận Lê Chân
2 75 m²
Quận Lê Chân
400 m²
Nguyễn Công Hòa
Quận Lê Chân
4 68 m²
Trần Nguyễn Hãn
Quận Lê Chân
3 42 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà