Nhà đất tại Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng

66 kết quả bất động sản
Vũ Chí Thắng Hải Phòng
Quận Lê Chân
4 60 m²
Miếu Hai Xã Hải Phòng
Quận Lê Chân
3 63 m²
Chợ Đôn
Quận Lê Chân
4 60 m²
229 Miếu Hai Xã - Lê Chân - Hải Phòng
Quận Lê Chân
3 39 m²
229 Miếu Hai Xã - Lê Chân - Hải Phòng
Quận Lê Chân
3 39 m²
Quận Lê Chân
55 m²
Quận Lê Chân
5 42 m²
351 Thiên Lôi
Quận Lê Chân
3 45 m²
Quận Lê Chân
71 m²
Quận Lê Chân
38 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà