Nhà đất tại Quận Kiến An, TP.Hải Phòng

44 kết quả bất động sản
Phường Đồng Hoà - Lãm Khê- Quận Kiến An - Hải Phòng
Quận Kiến An
252 m²
650 Triệu VNĐ
54 Đường Giếng Nẩy
Quận Kiến An
2 86 m²
số 257B Đường Đồng Hòa. Phường Đồng Hòa. Quận Kiến An. TP Hải Phòng.
Quận Kiến An
1 144 m²
Ngõ chợ Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng
Quận Kiến An
3 40 m²
119 Lý Thường Kiệt
Quận Kiến An
120 m²
Quận Kiến An
2000 m²
Khu cầu Nguyệt, xã Mĩ Đức
Quận Kiến An
1200 m²
Quận Kiến An
49 m²
331 Trường Chinh- Kiến An- Hải Phòng
Quận Kiến An
3 165 m²
Hải Phòng Hải Phòng
Quận Kiến An
6 270 m²