Nhà đất tại Quận Kiến An, TP.Hải Phòng

50 kết quả bất động sản
Quận Kiến An
3 117 m²
Quận Kiến An
130 m²
Quận Kiến An
2 150 m²
Quận Kiến An
72 m²
Số nhà 33, ngõ 632 đường Trần Tất Văn
Quận Kiến An
3 100 m²
Quận Kiến An
70 m²
Quận Kiến An
3 40 m²
Khu cầu Nguyệt, xã Mĩ Đức
Quận Kiến An
1200 m²
Quận Kiến An
2000 m²
650 Triệu VNĐ
54 Đường Giếng Nẩy
Quận Kiến An
2 86 m²