Nhà đất tại Quận Kiến An, TP.Hải Phòng

15 kết quả bất động sản
Phù Liễn Kiến An
Quận Kiến An
75 m²
Quận Kiến An
49 m²
331 Trường Chinh- Kiến An- Hải Phòng
Quận Kiến An
3 165 m²
số 257B Đường Đồng Hòa. Phường Đồng Hòa. Quận Kiến An. TP Hải Phòng.
Quận Kiến An
1 144 m²
Hải Phòng Hải Phòng
Quận Kiến An
6 270 m²
216 Phan Đăng Lưu
Quận Kiến An
4 60 m²
37/189 Tân Hà
Quận Kiến An
3 80 m²
Quận Kiến An
2000 m²
Khu đô thị cựu viên, Kiến An
Quận Kiến An
400 m²
Tổ dân phố Đồng Tử, Phù Liễn, Kiến An
Quận Kiến An
50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà