Nhà đất tại Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

28 kết quả bất động sản
9/1041 Sở Dầu , HB, HP
Quận Hồng Bàng
3 120 m²
Quận Hồng Bàng
100 m²
đường Điện Biên Phủ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
4 57 m²
Quận Hồng Bàng
50 m²
đường Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
4 44 m²
Quận Hồng Bàng
200 m²
Quận Hồng Bàng
130 m²
Quận Hồng Bàng
400 m²
Quận Hồng Bàng
75 m²
Quận Hồng Bàng
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà