Nhà đất tại Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

12 kết quả bất động sản
Khu tái định cư xi măng - thượng lý - hải phòng
Quận Hồng Bàng
50 m²
Quận Hồng Bàng
600 m²
hồng bàng
Quận Hồng Bàng
40 m²
CCN Quán Toan
Quận Hồng Bàng
6000 m²
Tổ 7, Cam Lộ 2, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
88,30 m²
18 Trần Hưng Đạo
Quận Hồng Bàng
200 m²
adsadasdsaasd
Quận Hồng Bàng
40 m²
5
Quận Hồng Bàng
1200 m²
Đường 5 cũ, Hùng Vương, Hồng Bàng
Quận Hồng Bàng
400 m²
Đường 5 cũ, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
600 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà