Nhà đất tại Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

8 kết quả bất động sản
số 35 đường 208 an đồng an dương hải phòng
Quận Hồng Bàng
16 1600 m²
Nguyễn Trung Thành Hùng Vương
Quận Hồng Bàng
2 81 m²
Hùng Vương Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
2 81 m²
Quận Hồng Bàng
50 m²
Quận Hồng Bàng
50 m²
AN Lạc Sở Dầu Hồng Bàng
Quận Hồng Bàng
800 m²
Quận Hồng Bàng
3000 m²
Quận Hồng Bàng
100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà