Nhà đất tại Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

26 kết quả bất động sản
15 Đào Đô
Quận Hồng Bàng
52 m²
Quận Hồng Bàng
50 m²
Quận Hồng Bàng
50 m²
Quận Hồng Bàng
60 m²
Đường 5 mới, Hồng Bàng, Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
400 m²
Quận Hồng Bàng
50 m²
Quận Hồng Bàng
50 m²
Quận Hồng Bàng
50 m²
Quận Hồng Bàng
40 m²
Quận Hồng Bàng
75 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà