Nhà đất tại Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

29 kết quả bất động sản
Quận Hồng Bàng
75,20 m²
Quận Hồng Bàng
60 m²
Quận Hồng Bàng
75 m²
8/1 đường Dầu Lửa, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
550 m²
Quận Hồng Bàng
40 m²
Quận Hồng Bàng
100 m²
Quận Hồng Bàng
100 m²
Quận Hồng Bàng
60 m²
ngõ 41 An Lạc 2
Quận Hồng Bàng
60 m²
Quận Hồng Bàng
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà