Nhà đất tại Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

6 kết quả bất động sản
Số 123 đường Cam Lộ, P. Hùng Vương, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
117,90 m²
7 Triệu VNĐ
129 Hàm Nghi- Trại Chuối - HB - HP
Quận Hồng Bàng
180 m²
Quận Hồng Bàng
64 m²
số 123 đường Cam Lộ, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Quận Hồng Bàng
117,90 m²
Quận Hồng Bàng
100 m²
Quận Hồng Bàng
3000 m²