Nhà đất tại Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

215 kết quả bất động sản
76 Quang Trung, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Quận Hồng Bàng
2 70 m²
Quán Toan Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
4 180 m²
Quận Hồng Bàng
4 60 m²
27 Tam Bạc
Quận Hồng Bàng
40 m²
số 1 đường chi lăng . Hồng bàng - Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
5 84 m²
Quận Hồng Bàng
4 81 m²
Số 1 Đường Chi Lăng Phường Thượng Lý quận Hồng Bàng Thành Phố Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
5 87 m²
số 1 đường Chi Lăng Phường Thượng Lý quận Hồng Bàng Thành Phố Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
5 93 m²
Số 1-8 đường chi lăng phường thượng lý quận hồng bàng thành phố Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
6 95 m²
Hạ Lý Hồng Bàng
Quận Hồng Bàng
70 m²