Nhà đất tại Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

209 kết quả bất động sản
Quán Toan Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
4 180 m²
Quận Hồng Bàng
200 m²
Số 1-8 đường chi lăng phường thượng lý quận hồng bàng thành phố Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
6 95 m²
Số 1 Đường Chi Lăng Phường Thượng Lý quận Hồng Bàng Thành Phố Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
5 87 m²
số 1 đường Chi Lăng Phường Thượng Lý quận Hồng Bàng Thành Phố Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
5 93 m²
An Lạc 3 Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
96,50 m²
97 Bạch Đằng
Quận Hồng Bàng
5 80 m²
Quận Hồng Bàng
100 m²
Quận Hồng Bàng
7 200 m²
Lê Hồng Phong Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
70 m²