Nhà đất tại Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

222 kết quả bất động sản
Số nhà 110A đường 5 mới
Quận Hồng Bàng
170 m²
Hạ Lý Hồng Bàng
Quận Hồng Bàng
65 m²
Quận Hồng Bàng
80 m²
Quận Hồng Bàng
60 m²
Quận Hồng Bàng
100 m²
Quận Hồng Bàng
100 m²
Quận Hồng Bàng
500 m²
Đường Ngô Gia Tự , Hải An, Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
100 m²
Số nhà 171 - Đường 208 ( qua cầu An Dương)
Quận Hồng Bàng
132 m²
Quận Hồng Bàng
60 m²