Nhà đất tại Quận Hải An, TP.Hải Phòng

195 kết quả bất động sản
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận Hải An
650 m²
Ngô Gia Tự Hải An
Quận Hải An
60 m²
Quận Hải An
100 m²
Quận Hải An
125 m²
Quận Hải An
125 m²
Văn Cao Hải Phòng
Quận Hải An
8 310 m²
Văn Cao Hải Phòng
Quận Hải An
1 60 m²
Văn Cao Hải Phòng
Quận Hải An
5 160 m²
Quận Hải An
180 m²
Văn Cao Hải Phòng
Quận Hải An
90 m²