Nhà đất tại Quận Hải An, TP.Hải Phòng

54 kết quả bất động sản
Lô 129 Khu tái định cư Đằng Lâm 02
Quận Hải An
75 m²
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận Hải An
650 m²
Hải An Hải Phòng
Quận Hải An
5000 m²
Cảng Đình Vũ-Hải An-Hải Phòng
Quận Hải An
16000 m²
Đình Vũ
Quận Hải An
20000 m²
Đằng Hải
Quận Hải An
170 m²
Quận Hải An
4 80 m²
Quận Hải An
6 60 m²
Quận Hải An
3 40 m²
Quận Hải An
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà