Nhà đất tại Quận Hải An, TP.Hải Phòng

58 kết quả bất động sản
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận Hải An
650 m²
TL356
Quận Hải An
6000 m²
3/35 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1,Hải An, Hải Phòng
Quận Hải An
3 78 m²
Quận Hải An
40 m²
Quận Hải An
270 m²
Quận Hải An
655 m²
Văn Cao Hải Phòng
Quận Hải An
8 310 m²
Văn Cao Hải Phòng
Quận Hải An
5 160 m²
Đông Trung Hành Đằng Lâm
Quận Hải An
52 m²
Trung Hành Đằng Lâm
Quận Hải An
220 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà