Nhà đất tại Quận Hải An, TP.Hải Phòng

33 kết quả bất động sản
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận Hải An
650 m²
193 Văn Cao
Quận Hải An
4 90 m²
Quận Hải An
40 m²
Quận Hải An
900 m²
Văn Cao Hải Phòng
Quận Hải An
2 70 m²
Quận Hải An
50 m²
Quận Hải An
80 m²
Quận Hải An
65 m²
Văn Cao Hải Phòng
Quận Hải An
1 45 m²
Quận Hải An
81 m²