Nhà đất tại Quận Hải An, TP.Hải Phòng

59 kết quả bất động sản
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận Hải An
650 m²
Nguyễn Bỉnh Khiêm Hai Phong
Quận Hải An
50 m²
Tân Thành Dương Kinh
Quận Hải An
816 m²
Quận Hải An
96 m²
681 Ngô Gia Tự
Quận Hải An
3 130 m²
Nguyễn Bỉnh Khiêm Hai Phong
Quận Hải An
55 m²
Phủ Thượng Đoạn Đông Hải
Quận Hải An
66 m²
Quận Hải An
3 130 m²
Văn Cao Lê hồng Phong
Quận Hải An
90 m²
Ngô Gia Tự Hải Phòng
Quận Hải An
3 40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà