Nhà đất tại Quận Hải An, TP.Hải Phòng

86 kết quả bất động sản
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận Hải An
650 m²
Quận Hải An
100 m²
Quận Hải An
60 m²
85 Hoàng Thế Thiện
Quận Hải An
1 50 m²
Quận Hải An
94 m²
Quận Hải An
43 m²
Quận Hải An
32 m²
Quận Hải An
72 m²
Tổ dân phố an khê 1- đằng lâm l-hải an-hải phòng
Quận Hải An
1 45,50 m²
KCN ĐÌnh Vũ, Hải An, Hải Phòng
Quận Hải An
30000 m²