Nhà đất tại Quận Hải An, TP.Hải Phòng

61 kết quả bất động sản
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận Hải An
650 m²
Quận Hải An
60 m²
Văn Cao Hai Phong
Quận Hải An
1 50 m²
Văn Cao Hai Phong
Quận Hải An
4 90 m²
Văn Cao Hai Phong
Quận Hải An
3 40 m²
Văn Cao Hai Phong
Quận Hải An
50 m²
Quận Hải An
1 50 m²
Lê Hồng Phong
Quận Hải An
1 80 m²
Lê Hồng Phong
Quận Hải An
1 80 m²
Lực Hành
Quận Hải An
2 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà