Nhà đất tại Quận Hải An, TP.Hải Phòng

157 kết quả bất động sản
Quận Hải An
125 m²
Quận Hải An
45 m²
Quận Hải An
50 m²
Nam Hải Hải An
Quận Hải An
125 m²
Phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Quận Hải An
125 m²
Quận Hải An
50 m²
Văn Cao Hải Phòng
Quận Hải An
2 70 m²
Văn Cao Hải Phòng
Quận Hải An
1 45 m²
Quận Hải An
45 m²
Quận Hải An
125 m²