Nhà đất tại Quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng

30 kết quả bất động sản
Quận Đồ Sơn
375 m²
Quận Đồ Sơn
114 m²
Quận Đồ Sơn
140 m²
Quận Đồ Sơn
6 400 m²
Quận Đồ Sơn
6 400 m²
Quận Đồ Sơn
375 m²
Quận Đồ Sơn
375 m²
Quận Đồ Sơn
300 m²
Quận Đồ Sơn
375 m²
Phạm Văn Đồng Hải Phòng
Quận Đồ Sơn
500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà