Nhà đất tại Quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng

5 kết quả bất động sản
Quận Đồ Sơn
2557 m²
Quận Đồ Sơn
140 m²
Quận Đồ Sơn
1135 m²
Quận Đồ Sơn
165 m²
Quận Đồ Sơn
51 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà