Nhà đất tại Quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng

52 kết quả bất động sản
số 5 minh đức, đồ sơn
Quận Đồ Sơn
2500 m²
Quận Đồ Sơn
1 30 m²
Quận Đồ Sơn
494 m²
Cho thuê đất mặt đường 353,quận Dương Kinh
Quận Đồ Sơn
150 m²
Quận Đồ Sơn
200 m²
Quận Đồ Sơn
114 m²
27/37 Nguyễn Hữu Cầu - Đồ Sơn
Quận Đồ Sơn
50 m²
Quận Đồ Sơn
375 m²
Quận Đồ Sơn
6 400 m²
Quận Đồ Sơn
6 400 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà