Nhà đất tại Quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng

51 kết quả bất động sản
Quận Đồ Sơn
4 200 m²
Quận Đồ Sơn
494 m²
Cho thuê đất mặt đường 353,quận Dương Kinh
Quận Đồ Sơn
150 m²
Quận Đồ Sơn
200 m²
Quận Đồ Sơn
114 m²
27/37 Nguyễn Hữu Cầu - Đồ Sơn
Quận Đồ Sơn
50 m²
Quận Đồ Sơn
375 m²
Quận Đồ Sơn
6 400 m²
Quận Đồ Sơn
6 400 m²
Quận Đồ Sơn
300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà