Nhà đất tại Quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng

2 kết quả bất động sản
Quận Đồ Sơn
2557 m²
Quận Đồ Sơn
1135 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà