Nhà đất tại Quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng

3 kết quả bất động sản
khu anh dũng V - quận dương kinh - hải phòng
Quận Đồ Sơn
200 m²
Khu 295, Ngọc Hải, Haiphong, Vietnam
Quận Đồ Sơn
60 m²
Quận Đồ Sơn
1135 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà