Nhà đất tại Huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng

5 kết quả bất động sản
Vĩnh Bảo Haiphong
Huyện Vĩnh Bảo
5000 m²
Vĩnh Bảo Haiphong
Huyện Vĩnh Bảo
1000 m²
số 51 lô 22
Huyện Vĩnh Bảo
47000 m²
Huyện Vĩnh Bảo
20000 m²
Huyện Vĩnh Bảo
271 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà