Nhà đất tại Huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng

3 kết quả bất động sản
xóm 3 trung lập hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
3 220 m²
Huyện Vĩnh Bảo
10000 m²
Huyện Vĩnh Bảo
10000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà