Nhà đất tại Huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng

9 kết quả bất động sản
Huyện Vĩnh Bảo
112,50 m²
Quốc lộ 10 Giang Biên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
180 m²
Huyện Vĩnh Bảo
10800 m²
số 51 lô 22
Huyện Vĩnh Bảo
47000 m²
Vĩnh Bảo Haiphong
Huyện Vĩnh Bảo
1005 m²
Huyện Vĩnh Bảo
20000 m²
Huyện Vĩnh Bảo
271 m²
Huyện Vĩnh Bảo
2 67 m²
Vĩnh Bảo Haiphong
Huyện Vĩnh Bảo
5000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà