Nhà đất tại Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

33 kết quả bất động sản
Thôn 5, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
108 m²
Thôn 01, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
1 100 m²
Huyện Thủy Nguyên
3000 m²
tt. Núi Đèo Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Thủy Sơn Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Đường 359 Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Thủy Sơn Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
đường 359, xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
KĐT Gò Gai, TT Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà