Nhà đất tại Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

7 kết quả bất động sản
Đường 359 Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
Huyện Thủy Nguyên
300 m²
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
Thủy Sơn Hai Phong
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà