Nhà đất tại Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

29 kết quả bất động sản
Thuỷ Sơn Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
TT. Núi Đèo Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
Quốc lộ 10 Kiền Bái
Huyện Thủy Nguyên
2800 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Hải Phòng Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
102 m²
Huyện Thủy Nguyên
102 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà