Nhà đất tại Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

106 kết quả bất động sản
Thôn 01, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
0 100 m²
Thôn An Hòa, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
115 m²
Quốc lộ 10 Kiền Bái
Huyện Thủy Nguyên
2800 m²
ĐƯỜNG 395 THỦY SƠN ,THỦY NGUYÊN ,HP
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Thuỷ Sơn Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
TT. Núi Đèo Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà