Nhà đất tại Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

3 kết quả bất động sản
Huyện Thủy Nguyên
15000 m²
TL351
Huyện Thủy Nguyên
2000 m²
Tân giữa, Dương quan. Thủy nguyên
Huyện Thủy Nguyên
3 200 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà