Nhà đất tại Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

9 kết quả bất động sản
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
Thủy Sơn Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Thủy Sơn Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
150 m²
Đường 359 Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Thuỷ Sơn Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
100 m²
Huyện Thủy Nguyên
6000 m²
Tân giữa, Dương quan. Thủy nguyên
Huyện Thủy Nguyên
3 200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà