Nhà đất tại Huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

8 kết quả bất động sản
Quốc lộ 10, xã Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
20000 m²
Huyện Thủy Nguyên
15000 m²
Tân giữa, Dương quan. Thủy nguyên
Huyện Thủy Nguyên
3 200 m²
Đường 359 Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Đường 359 Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Đường 359 Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
90 m²
Quốc lộ 10, xã Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Huyện Thủy Nguyên
11999 m²
TL351
Huyện Thủy Nguyên
2000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà