Nhà đất tại Huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng

1 kết quả bất động sản
Anh Dũng 5, Dương Kinh, Hải Phòng
Huyện Kiến Thụy
200 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà