Nhà đất tại Huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng

18 kết quả bất động sản
phú quốc, kiên giang
Huyện Kiến Thụy
120 m²
Tổ 2 phường Hải Thành
Huyện Kiến Thụy
215 m²
Huyện Kiến Thụy
190 m²
Huyện Kiến Thụy
814 m²
Huyện Kiến Thụy
102 m²
Hai Phong Haiphong
Huyện Kiến Thụy
100 m²
Dương Kinh Haiphong
Huyện Kiến Thụy
200 m²
Huyện Kiến Thụy
1000 m²
Anh Dũng 5, Dương Kinh, Hải Phòng
Huyện Kiến Thụy
200 m²
Anh Dũng Dương Kinh
Huyện Kiến Thụy
200 m²