Nhà đất tại Huyện đảo Cát Hải, TP.Hải Phòng

5 kết quả bất động sản
cát bà hải phòng
Huyện đảo Cát Hải
40 m²
cát bà hải phòng
Huyện đảo Cát Hải
40 m²
Tổ dân phố 2
Huyện đảo Cát Hải
350 m²
cát bà hải phòng
Huyện đảo Cát Hải
40 m²
xóm 1 định công hoàng mai
Huyện đảo Cát Hải
35 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà