Nhà đất tại Huyện đảo Cát Hải, TP.Hải Phòng

4 kết quả bất động sản
Bãi tắm Cát Cò 1 tt. Cát Bà cát cò 2
Huyện đảo Cát Hải
40 m²
Huyện đảo Cát Hải
90 m²
Huyện đảo Cát Hải
1 40 m²
Cát Tiên Cát Hải
Huyện đảo Cát Hải
30 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà