Nhà đất tại Huyện An Lão, TP.Hải Phòng

6 kết quả bất động sản
51 trường sơn, an lão, hải phòng
Huyện An Lão
20000 m²
số 51 quốc lộ 10 hải phòng
Huyện An Lão
20000 m²
An Lão Hải Phòng
Huyện An Lão
35000 m²
số 55 trường sơn, an lão
Huyện An Lão
25000 m²
số 16 trường sơn, an lão
Huyện An Lão
15000 m²
Lương Khánh Thiện tt. Trường Sơn
Huyện An Lão
50 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà