Nhà đất tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

60 kết quả bất động sản
36/360 Đại Lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, TP Hải Phòng
Huyện An Dương
2 45 m²
Máng Nước, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
22 lí tự trọng
Huyện An Dương
48 m²
Huyện An Dương
72 m²
Huyện An Dương
78 m²
Huyện An Dương
100 m²
Đường máng nước An Đông -An Dương-Hải Phòng
Huyện An Dương
2 43 m²
Đường Máng Nước, Xã An Đồng, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng
Huyện An Dương
4 48 m²
Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
92 m²
Huyện An Dương
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà