Nhà đất tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

77 kết quả bất động sản
Xã Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
90 m²
Đường Máng nước, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
2 45 m²
An Đồng An Dương
Huyện An Dương
2 45 m²
Đường Máng Nước, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
2 45 m²
xã Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
14000 m²
Hải Phòng Hải Phòng
Huyện An Dương
2 45 m²
đường Máng Nước,An Đồng,An Dương,Hải Phòng
Huyện An Dương
3 48,50 m²
Huyện An Dương
2 45 m²
Đường máng An đồng An dương HP
Huyện An Dương
2 45 m²
Đường máng An đồng An dương HP
Huyện An Dương
2 65 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà