Nhà đất tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

31 kết quả bất động sản
680 Triệu VNĐ
An Đông An Dương
Huyện An Dương
125 m²
QL5
Huyện An Dương
1 1200 m²
QL5
Huyện An Dương
1 1200 m²
Đường 5, Hải Phòng, Việt Nam
Huyện An Dương
2000 m²
QL5
Huyện An Dương
1 2000 m²
QL5
Huyện An Dương
4200 m²
QL5
Huyện An Dương
700 m²
Đường Thôn Bạch Mai
Huyện An Dương
2800 m²
Phạm Văn Đồng
Huyện An Dương
2350 m²
QL5
Huyện An Dương
5 2000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà