Nhà đất tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

34 kết quả bất động sản
số 68 đường 5 Hải phòng
Huyện An Dương
80000 m²
đường Máng Nước,xã An Đồng,huyện An Dương
Huyện An Dương
2 85 m²
Huyện An Dương
45 m²
Huyện An Dương
41000 m²
An đồng, Hải phòng
Huyện An Dương
2 48 m²
Vân Tra An Đồng
Huyện An Dương
100 m²
Vân Tra An Đồng
Huyện An Dương
45 m²
Huyện An Dương
3 100 m²
Vân Tra An Đồng
Huyện An Dương
140 m²
Huyện An Dương
2000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà