Nhà đất tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

13 kết quả bất động sản
Huyện An Dương
100 m²
dự án Pruksa Town- Hoàng Huy, đường Máng Nước
Huyện An Dương
2 63 m²
Máng Nước An Đồng
Huyện An Dương
2 63 m²
Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
131 Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
2 38 m²
xom 4, Tràng Duệ, Lê Lợi An Dương HP
Huyện An Dương
170 m²
Huyện An Dương
1500 m²
Đường máng nước An Đồng
Huyện An Dương
64 m²
Huyện An Dương
2 63,40 m²
Huyện An Dương
2000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà