Nhà đất tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

26 kết quả bất động sản
Hải Phòng Hải Phòng
Huyện An Dương
6 125 m²
Máng Nước An Đồng
Huyện An Dương
2 63 m²
Huyện An Dương
4 200 m²
Huyện An Dương
150 m²
Huyện An Dương
100 m²
số 55 đường quốc lộ 10 hải phòng
Huyện An Dương
4000 m²
Huyện An Dương
50 m²
An TRang, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
160 m²
An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
80 m²
Đường máng nước Vĩnh Niệm
Huyện An Dương
2 60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà