Nhà đất tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

26 kết quả bất động sản
QL5
Huyện An Dương
100 m²
Huyện An Dương
2 38 m²
Huyện An Dương
1500 m²
Huyện An Dương
700 m²
Huyện An Dương
2000 m²
Huyện An Dương
1500 m²
QL5
Huyện An Dương
5 3000 m²
QL5
Huyện An Dương
100 m²
Hải Phòng An Hưng
Huyện An Dương
8 800 m²
QL5
Huyện An Dương
10 20000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà