Nhà đất tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

33 kết quả bất động sản
QL5
Huyện An Dương
100 m²
Giá bảo mật
số nhà 342 đường 208 an dương
Huyện An Dương
4 100 m²
An Đông An Đồng
Huyện An Dương
90 m²
Huyện An Dương
2 90 m²
Huyện An Dương
70 m²
thôn Hoàng Mai, xã Đồng Thái
Huyện An Dương
4625 m²
131 Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
2 48 m²
Huyện An Dương
1500 m²
Huyện An Dương
1500 m²
Huyện An Dương
700 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà