Nhà đất tại Thị Xã Sơn Tây, TP.Hà Nội

8 kết quả bất động sản
Cổ Đông
Thị Xã Sơn Tây
500 m²
Chùa Thông tx. Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
83 m²
Chùa Thông tx. Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
83 m²
Sơn Lộc tx. Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
83 m²
Cổ Đông tx. Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
500 m²
Đồi Chè
Thị Xã Sơn Tây
150 m²
số 150 chùa thông
Thị Xã Sơn Tây
83 m²
Chùa Thông tx. Sơn Tây
Thị Xã Sơn Tây
83 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà