Dự án căn hộ khu Đoàn Ngoại Giao

15 kết quả bất động sản
Huyện Ba Vì
64 m²
Huyện Ba Vì
2 64 m²
Huyện Ba Vì
2 82 m²
Huyện Ba Vì
116 m²
Huyện Ba Vì
3 96 m²
Huyện Ba Vì
90 m²
Huyện Ba Vì
96 m²
Đường Xuân Đỉnh
Huyện Ba Vì
103 m²
Đường Xuân Đỉnh
Huyện Ba Vì
3 110 m²
Huyện Ba Vì
86 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà