Dự án căn hộ khu Đoàn Ngoại Giao

5 kết quả bất động sản
Huyện Ba Vì
64 m²
Huyện Ba Vì
2 64 m²
Huyện Ba Vì
116 m²
Huyện Ba Vì
96 m²
Huyện Ba Vì
2 64 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà