Dự án Khu đô thị Việt Hưng

21 kết quả bất động sản
Quận Long Biên
78 m²
Việt Hưng
Quận Long Biên
80 m²
Quận Long Biên
80 m²
Việt Hưng
Quận Long Biên
80 m²
Quận Long Biên
3 99 m²
Quận Long Biên
3 99 m²
Quận Long Biên
3 100 m²
Quận Long Biên
3 100 m²
Quận Long Biên
3 100 m²
Quận Long Biên
3 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà