Dự án Khu đô thị Việt Hưng

39 kết quả bất động sản
Quận Long Biên
65 m²
Quận Long Biên
65 m²
Quận Long Biên
3 100 m²
Khu đô thị Việt Hưng Việt Hưng
Quận Long Biên
3 100 m²
Quận Long Biên
2 85 m²
Khu đô thị Việt Hưng Việt Hưng
Quận Long Biên
58 m²
Quận Long Biên
3 101 m²
Quận Long Biên
70 m²
Quận Long Biên
70 m²
Đường Nguyễn Cao Luyện
Quận Long Biên
2 76 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà