Dự án căn hộ Hateco Hoàng Mai

14 kết quả bất động sản
Quận Hoàng Mai
3 95 m²
KHU TÁI ĐỊNH CƯ X2A Yên Sở
Quận Hoàng Mai
3 95,16 m²
Giáp Nhị Thịnh Liệt
Quận Hoàng Mai
2 72 m²
987 Tam Trinh
Quận Hoàng Mai
2 55 m²
Quận Hoàng Mai
100 m²
KHU TÁI ĐỊNH CƯ X2A Yên Sở
Quận Hoàng Mai
90 m²
KHU TÁI ĐỊNH CƯ X2A Yên Sở
Quận Hoàng Mai
100 m²
KHU TÁI ĐỊNH CƯ X2A Yên Sở
Quận Hoàng Mai
100 m²
KHU TÁI ĐỊNH CƯ X2A Yên Sở
Quận Hoàng Mai
3 90 m²
KHU TÁI ĐỊNH CƯ X2A Yên Sở
Quận Hoàng Mai
95 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà