Dự án căn hộ Goldmark City

23 kết quả bất động sản
Quận Bắc Từ Liêm
80 m²
136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, Việt Nam
Quận Bắc Từ Liêm
2 83,38 m²
136 Hồ Tùng Mậu
Quận Bắc Từ Liêm
93 m²
136 Hồ Tùng Mậu
Quận Bắc Từ Liêm
2 84 m²
136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Quận Bắc Từ Liêm
93,18 m²
Khu Tái Định Cư Phú Diễn Phú Diễn
Quận Bắc Từ Liêm
110 m²
136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Quận Bắc Từ Liêm
110 m²
136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Quận Bắc Từ Liêm
160 m²
136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Quận Bắc Từ Liêm
93 m²
136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Quận Bắc Từ Liêm
99 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà