Nhà đất tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

3.017 kết quả bất động sản
Quận Thanh Xuân
78 m²
Quận Thanh Xuân
66 m²
Quận Thanh Xuân
79 m²
Vũ Tông Phan Khương Trung
Quận Thanh Xuân
400 m²
Ngõ 145 Quan Nhân
Quận Thanh Xuân
6 45 m²
283 Phố Khương Trung
Quận Thanh Xuân
3 97,30 m²
Ngõ 178 Quan Nhân Nhân Chính
Quận Thanh Xuân
35 m²
Ngõ 71, Lê Văn Lương Nhân Chính
Quận Thanh Xuân
210 m²
Quận Thanh Xuân
249 m²
282 Nguyễn Huy Tưởng
Quận Thanh Xuân
2 86 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà