Nhà đất tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

3.242 kết quả bất động sản
47 Vũ Trọng Phụng
Quận Thanh Xuân
2 85 m²
Quận Thanh Xuân
112,60 m²
Ngõ 145 Quan Nhân
Quận Thanh Xuân
6 45 m²
Quận Thanh Xuân
96 m²
Quận Thanh Xuân
3 112 m²
Quận Thanh Xuân
119,70 m²
360 Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội
Quận Thanh Xuân
3 90 m²
Quận Thanh Xuân
63 m²
Khương Trung Thanh Xuân
Quận Thanh Xuân
51 m²
số 360 Giải Phóng
Quận Thanh Xuân
3 119 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà