Nhà đất tại Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

1.433 kết quả bất động sản
639 Đường Bạch Đằng
Quận Hoàn Kiếm
26 m²
Đường Bạch Đằng Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
3 58 m²
Quận Hoàn Kiếm
130 m²
Quận Hoàn Kiếm
290 m²
Quận Hoàn Kiếm
72 m²
Đường Bạch Đằng Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
5 35 m²
Phố Lò Sũ, Hoàn Kiếm.
Quận Hoàn Kiếm
2 42 m²
Quận Hoàn Kiếm
70 m²
Quận Hoàn Kiếm
125 m²
Đinh Tiên Hoàng Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm
170 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà