Nhà đất tại Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

313 kết quả bất động sản
14 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
1 30 m²
1B Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo,quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
2000 m²
mặt phố Bạch Đằng, Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm
34 m²
Hàng Mã Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm
100 m²
Hàng Bài, hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
150 m²
Phan Huy Chú Phan Chu Trinh
Quận Hoàn Kiếm
72,40 m²
Mã Mây Hàng Buồm
Quận Hoàn Kiếm
300 m²
Hàng Giấy Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
65 m²
Trần Hưng Đạo Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
64 m²
Quận Hoàn Kiếm
120 m²