Nhà đất tại Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

697 kết quả bất động sản
Hai Bà Trưng Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm
20 m²
Hàng Mắm Hàng Bạc
Quận Hoàn Kiếm
10 35 m²
Quận Hoàn Kiếm
60 m²
Trương Hán Siêu, Hanoi, Vietnam
Quận Hoàn Kiếm
2 100 m²
55 Hàm Long
Quận Hoàn Kiếm
5 31 m²
Hàng Hòm Hàng Gai
Quận Hoàn Kiếm
3 24 m²
Hàm Long Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm
2 11 m²
Phúc Tân Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm
3 70 m²
Phan Bội Châu Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm
1 40 m²
Hàng Bài Hoàn Kiếm
Quận Hoàn Kiếm
1 41 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà