Nhà đất tại Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

2.668 kết quả bất động sản
Quận Hai Bà Trưng
76 m²
Ngõ 29 - Lạc Trung Vĩnh Tuy
Quận Hai Bà Trưng
2 60 m²
505 Minh Khai
Quận Hai Bà Trưng
2 126 m²
Quận Hai Bà Trưng
70 m²
458 Minh Khai
Quận Hai Bà Trưng
118 m²
Quận Hai Bà Trưng
2 400 m²
458 Minh Khai
Quận Hai Bà Trưng
4 122 m²
458 Minh Khai
Quận Hai Bà Trưng
2 81,80 m²
458 Minh Khai
Quận Hai Bà Trưng
120 m²
458 Minh Khai
Quận Hai Bà Trưng
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà