Nhà đất tại Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

2.996 kết quả bất động sản
71 Phố Nguyễn Thị Định
Quận Cầu Giấy
5 58 m²
Quận Cầu Giấy
40 m²
Quận Cầu Giấy
75 m²
Hoàng Ngân Trung Hoà
Quận Cầu Giấy
600 m²
Quận Cầu Giấy
60 m²
Quận Cầu Giấy
45 m²
Quận Cầu Giấy
67 m²
Quận Cầu Giấy
67 m²
Quận Cầu Giấy
127 m²
Quận Cầu Giấy
140 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà