Nhà đất tại Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

4.116 kết quả bất động sản
107 Nguyễn Phong Sắc Quận Cầu Giấy Hà Nội
Quận Cầu Giấy
940 m²
Quận Cầu Giấy
80 m²
Nguyễn Ngọc Vũ Trung Hoà
Quận Cầu Giấy
28 m²
Quận Cầu Giấy
70 m²
Quận Cầu Giấy
30 m²
Hoàng Ngân Trung Hoà
Quận Cầu Giấy
600 m²
Quận Cầu Giấy
98 m²
Quận Cầu Giấy
55 m²
Quận Cầu Giấy
55 m²
30 Phạm Văn Đồng
Quận Cầu Giấy
2 64 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà