Nhà đất tại Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

408 kết quả bất động sản
136 Hồ Tùng Mậu,Bắc Từ Liêm,Hà Nội
Quận Bắc Từ Liêm
2 74 m²
Khu Ngoại giao đoàn Xuân Tảo
Quận Bắc Từ Liêm
2 95 m²
136 Hồ Tùng Mậu
Quận Bắc Từ Liêm
74 m²
Quận Bắc Từ Liêm
5000 m²
Phạm Văn Đồng
Quận Bắc Từ Liêm
3 95 m²
Quận Bắc Từ Liêm
3 106 m²
Hồ Tùng Mậu
Quận Bắc Từ Liêm
74 m²
Quận Bắc Từ Liêm
74 m²
Quận Bắc Từ Liêm
38 m²
Từ Liêm Tổ dân phố Văn Trì
Quận Bắc Từ Liêm
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà