Nhà đất tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

1.617 kết quả bất động sản
95 Phố Lê Hồng Phong
Quận Ba Đình
3 50 m²
Quận Ba Đình
50 m²
Quận Ba Đình
3 15 m²
Hoàng Hoa Thám
Quận Ba Đình
30 m²
Quận Ba Đình
42 m²
Quận Ba Đình
30 m²
Quận Ba Đình
40 m²
Quận Ba Đình
90 m²
Quận Ba Đình
60 m²
Nguyễn Biểu Quán Thánh
Quận Ba Đình
50 m²