Nhà đất tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

1.056 kết quả bất động sản
95 Phố Lê Hồng Phong
Quận Ba Đình
3 50 m²
Giảng Võ Hà Nội
Quận Ba Đình
167 m²
Trần Huy Liệu Giảng Võ
Quận Ba Đình
260 m²
Trần Huy Liệu Giảng Võ
Quận Ba Đình
160 m²
Kim Mã Thượng Cống Vị
Quận Ba Đình
97 m²
Quận Ba Đình
154 m²
Giảng Võ
Quận Ba Đình
3 30 m²
Quận Ba Đình
17,50 m²
Quận Ba Đình
100 m²
Quận Ba Đình
75 m²