Nhà đất tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

217 kết quả bất động sản
172 Cầu Bươu, Khu đô thị Xa La, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
74,80 m²
Huyện Thanh Trì
4 54 m²
Văn Điển Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
4 31 m²
Nghiêm Xuân Yêm Đại Kim
Huyện Thanh Trì
4 131,50 m²
đường tân triều thanh trì hà nội
Huyện Thanh Trì
4 36 m²
Đường Yên Xá
Huyện Thanh Trì
45 m²
Huyện Thanh Trì
2000 m²
Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
5 38 m²
Phan Trọng Tuệ Khu đô thị Đại Thanh
Huyện Thanh Trì
66 m²
Cầu Bươu Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
37 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà