Nhà đất tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

730 kết quả bất động sản
Huyện Thanh Trì
62 m²
Nhà số 68, ngõ 482 Kim giang
Huyện Thanh Trì
2 36,60 m²
Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Huyện Thanh Trì
65,20 m²
Huyện Thanh Trì
120 m²
Huyện Thanh Trì
120 m²
Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
45 m²
Tôn Đức Thắng
Huyện Thanh Trì
5000 m²
Đường Vĩnh Quỳnh
Huyện Thanh Trì
4 60 m²
Đương Tựu Liệt
Huyện Thanh Trì
60 m²
Đường Ngũ hiệp
Huyện Thanh Trì
45 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà