Nhà đất tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

236 kết quả bất động sản
Huyện Thanh Trì
35 m²
Huyện Thanh Trì
66 m²
Huyện Thanh Trì
40 m²
Kim Giang
Huyện Thanh Trì
4 35 m²
đô thị pháp vân, tứ hiệp, thanh trì, hà nội
Huyện Thanh Trì
5 40 m²
Huyện Thanh Trì
4 33 m²
Huyện Thanh Trì
4 35 m²
Tứ Hiệp Văn Điển
Huyện Thanh Trì
59 m²
Huyện Thanh Trì
2 60 m²
Huyện Thanh Trì
2 60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà