Nhà đất tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

222 kết quả bất động sản
112 Ngọc Hồi
Huyện Thanh Trì
7 87 m²
Hà Nội làng Tó
Huyện Thanh Trì
34 m²
Tứ Hiệp Văn Điển
Huyện Thanh Trì
59 m²
Huyện Thanh Trì
1300 m²
Thanh Liệt Hà Nội
Huyện Thanh Trì
35 m²
Tựu Liệt Tam Hiệp
Huyện Thanh Trì
40 m²
Huyện Thanh Trì
1000 m²
Ngõ 289 Ngọc Hồi
Huyện Thanh Trì
1500 m²
Ngõ 289 Ngọc Hồi
Huyện Thanh Trì
1400 m²
Huyện Thanh Trì
12750 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà