Nhà đất tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

731 kết quả bất động sản
Huyện Thanh Trì
45 m²
Khu đấu giá quyền sử dụng đất Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp
Huyện Thanh Trì
98,50 m²
Nguyễn Xiển, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
3 114 m²
dự án eden rose
Huyện Thanh Trì
83 m²
Huyện Thanh Trì
3 86 m²
Huyện Thanh Trì
58 m²
Huyện Thanh Trì
1 58 m²
Thôn Thượng Phúc - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
Huyện Thanh Trì
147,80 m²
Tựu Liệt Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
4 50 m²
Tả Thanh Oai Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
3 31 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà