Nhà đất tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

564 kết quả bất động sản
Lô đất TT06, KĐT mới Tây Nam Kim Giang I, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
1 45,60 m²
Đội 2, thôn Đại Lan, Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
110 m²
Quỳnh Lân 2, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
508 m²
Cụm 8, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
3 82 m²
Khu đấu giá Tứ Hiệp, gần trường Chu Văn An, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
102,80 m²
KHU ĐẤU GIÁ QSĐ TỨ HIỆP - NGŨ HIỆP, THANH TRÌ HÀ NỘI
Huyện Thanh Trì
259 m²
Chân cầu vượt tự khoát
Huyện Thanh Trì
77 m²
Huyện Thanh Trì
60 m²
Thanh Trì Hà Nội
Huyện Thanh Trì
32 m²
Thanh Trì Hanoi
Huyện Thanh Trì
9005 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà