Nhà đất tại Huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội

19 kết quả bất động sản
Huyện Thanh Oai
1100 m²
ĐT427B
Huyện Thanh Oai
800 m²
QL21B
Huyện Thanh Oai
1500 m²
QL21B
Huyện Thanh Oai
1100 m²
Dân Hòa Thanh Oai
Huyện Thanh Oai
108 m²
Huyện Thanh Oai
3000 m²
Unnamed Road
Huyện Thanh Oai
2000 m²
TL427B
Huyện Thanh Oai
1500 m²
ĐT427B
Huyện Thanh Oai
1500 m²
Huyện Thanh Oai
3000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà