Nhà đất tại Huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội

16 kết quả bất động sản
Đất đấu giá thôn thanh lương - xã bích hòa - thanh oai
Huyện Thanh Oai
46 m²
Huyện Thanh Oai
2400 m²
Huyện Thanh Oai
85 m²
Huyện Thanh Oai
2500 m²
Bích Hòa Thanh Oai
Huyện Thanh Oai
10000 m²
QL21B
Huyện Thanh Oai
1500 m²
Bích Hòa Thanh Oai
Huyện Thanh Oai
10000 m²
Huyện Thanh Oai
3000 m²
Bích Hòa Thanh Oai
Huyện Thanh Oai
2000 m²
Huyện Thanh Oai
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà