Nhà đất tại Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội

33 kết quả bất động sản
Huyện Thạch Thất
740 m²
Xóm Bình Sơn, Xã Tiến Xuân ,Huyện Thạch Thất,Thành phố Hà Nội
Huyện Thạch Thất
4000 m²
Xóm Bình Sơn, Xã Tiến Xuân ,Huyện Thạch Thất,Thành phố Hà Nội
Huyện Thạch Thất
4000 m²
Huyện Thạch Thất
1300 m²
Huyện Thạch Thất
5000 m²
Cầu vượt Phú Cát Thạch Thất
Huyện Thạch Thất
320 m²
Xóm Tới, Xã Yên Trung ,Huyện Thạch Thất,Thành phố Hà Nội
Huyện Thạch Thất
1300 m²
KCN Thạch Thất Quốc Oai
Huyện Thạch Thất
2200 m²
Huyện Thạch Thất
180 m²
Huyện Thạch Thất
200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà