Nhà đất tại Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

27 kết quả bất động sản
Thôn Cộng Hòa
Huyện Sóc Sơn
368 m²
Huyện Sóc Sơn
900 m²
Cộng Hòa Phù Linh
Huyện Sóc Sơn
120 m²
Huyện Sóc Sơn
150 m²
Huyện Sóc Sơn
3000 m²
Huyện Sóc Sơn
1300 m²
Huyện Sóc Sơn
2500 m²
Huyện Sóc Sơn
700 m²
Minh Phú Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
1500 m²
Hiền Ninh Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
2700 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà