Nhà đất tại Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

25 kết quả bất động sản
Tân Minh Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
170 m²
Huyện Sóc Sơn
1200 m²
Khu Lâm Trường, Quốc lộ 35, Xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Huyện Sóc Sơn
615 m²
Huyện Sóc Sơn
1200 m²
Huyện Sóc Sơn
700 m²
ĐT286
Huyện Sóc Sơn
2100 m²
Huyện Sóc Sơn
1200 m²
đan tảo, tân minh, sóc sơn
Huyện Sóc Sơn
170 m²
QL18B
Huyện Sóc Sơn
700 m²
Huyện Sóc Sơn
1200 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà