Nhà đất tại Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

78 kết quả bất động sản
Huyện Sóc Sơn
891 m²
Phù Lỗ Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
1 40 m²
Huyện Sóc Sơn
1000 m²
Xóm 4, Dược Thượng, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội.
Huyện Sóc Sơn
4 72 m²
Huyện Sóc Sơn
2000 m²
Huyện Sóc Sơn
3000 m²
Huyện Sóc Sơn
2500 m²
Huyện Sóc Sơn
1300 m²
Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội.
Huyện Sóc Sơn
40000 m²
Huyện Sóc Sơn
130 m²