Nhà đất tại Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

82 kết quả bất động sản
Huyện Sóc Sơn
1300 m²
Huyện Sóc Sơn
2500 m²
Huyện Sóc Sơn
2000 m²
Tiên Dược Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
3000 m²
Hiền Ninh Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
2700 m²
Minh Trí Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
8000 m²
Huyện Sóc Sơn
1000 m²
Huyện Sóc Sơn
2000 m²
Huyện Sóc Sơn
700 m²
thôn Hương Gia, Xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội
Huyện Sóc Sơn
225 m²