Nhà đất tại Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

16 kết quả bất động sản
Huyện Sóc Sơn
1300 m²
Huyện Sóc Sơn
2500 m²
Huyện Sóc Sơn
1200 m²
Huyện Sóc Sơn
700 m²
99 Núi Đôi
Huyện Sóc Sơn
1200 m²
ĐT286
Huyện Sóc Sơn
2100 m²
QL18B
Huyện Sóc Sơn
700 m²
TL286
Huyện Sóc Sơn
600 m²
Huyện Sóc Sơn
1200 m²
Huyện Sóc Sơn
700 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà