Nhà đất tại Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

83 kết quả bất động sản
Huyện Sóc Sơn
2000 m²
Thôn 9, Xóm Hương Ninh
Huyện Sóc Sơn
200 m²
Hiền Ninh Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
2700 m²
Sóc Sơn Hanoi
Huyện Sóc Sơn
805 m²
Huyện Sóc Sơn
1000 m²
Huyện Sóc Sơn
700 m²
Huyện Sóc Sơn
3000 m²
Đường vào khu công nghiệp Nội Bài
Huyện Sóc Sơn
80 m²
Huyện Sóc Sơn
2500 m²
Huyện Sóc Sơn
1300 m²