Nhà đất tại Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

24 kết quả bất động sản
Thôn Yên Ninh, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
173 m²
Thắng Trí Minh Trí
Huyện Sóc Sơn
241 m²
Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội, Vietnam
Huyện Sóc Sơn
1200 m²
Mặt tiền QL 3, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội
Huyện Sóc Sơn
800 m²
Huyện Sóc Sơn
1200 m²
Núi Đôi
Huyện Sóc Sơn
1000 m²
Huyện Sóc Sơn
700 m²
ĐT286
Huyện Sóc Sơn
2100 m²
Huyện Sóc Sơn
1200 m²
ĐT286
Huyện Sóc Sơn
2100 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà