Nhà đất tại Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

22 kết quả bất động sản
Mai Đình Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
190 m²
Huyện Sóc Sơn
1200 m²
xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội
Huyện Sóc Sơn
50 m²
Huyện Sóc Sơn
1300 m²
Huyện Sóc Sơn
2500 m²
Huyện Sóc Sơn
3000 m²
đan tảo, tân minh, sóc sơn
Huyện Sóc Sơn
170 m²
ấp Bắc Hạ Quang Tiến
Huyện Sóc Sơn
100 m²
Ứng Hòa Hà Nội
Huyện Sóc Sơn
407 m²
Thôn Yên Ninh, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
173 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà