Nhà đất tại Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

25 kết quả bất động sản
Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội.
Huyện Sóc Sơn
40000 m²
Minh Phú Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
1000 m²
Tiên Dược Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
3000 m²
Huyện Sóc Sơn
700 m²
Huyện Sóc Sơn
1200 m²
Huyện Sóc Sơn
2500 m²
Huyện Sóc Sơn
1300 m²
Huyện Sóc Sơn
3000 m²
Hiền Ninh Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
2700 m²
TL35
Huyện Sóc Sơn
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà