Nhà đất tại Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

5 kết quả bất động sản
Huyện Sóc Sơn
700 m²
Huyện Sóc Sơn
2100 m²
Huyện Sóc Sơn
1300 m²
Huyện Sóc Sơn
3000 m²
Huyện Sóc Sơn
2500 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà