Nhà đất tại Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

79 kết quả bất động sản
Huyện Sóc Sơn
1000 m²
Huyện Sóc Sơn
891 m²
Ngõ 80 Dược thượng, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Hội
Huyện Sóc Sơn
100 m²
Huyện Sóc Sơn
1600 m²
Huyện Sóc Sơn
1300 m²
Huyện Sóc Sơn
2500 m²
Huyện Sóc Sơn
3000 m²
Huyện Sóc Sơn
1200 m²
Huyện Sóc Sơn
2000 m²
TL286
Huyện Sóc Sơn
600 m²