Nhà đất tại Huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội

16 kết quả bất động sản
Huyện Phúc Thọ
500 m²
Huyện Phúc Thọ
1100 m²
Quốc lộ 32 Phúc Thọ
Huyện Phúc Thọ
1100 m²
Huyện Phúc Thọ
1100 m²
Huyện Phúc Thọ
500 m²
QL 32 cũ
Huyện Phúc Thọ
137 m²
QL32
Huyện Phúc Thọ
125 m²
Đường đê
Huyện Phúc Thọ
91 m²
Đường đê
Huyện Phúc Thọ
91 m²
Thôn Ngoại
Huyện Phúc Thọ
82 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà