Nhà đất tại Huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội

25 kết quả bất động sản
Huyện Phúc Thọ
1100 m²
Quốc lộ 32 Phúc Thọ
Huyện Phúc Thọ
1100 m²
Huyện Phúc Thọ
1100 m²
Huyện Phúc Thọ
500 m²
Huyện Phúc Thọ
500 m²
Mặt đường 32 - huyện Phúc Thọ - Hà Nội
Huyện Phúc Thọ
600 m²
Hà Nội
Huyện Phúc Thọ
1105 m²
Phúc Thọ Hanoi
Huyện Phúc Thọ
1624 m²
Phúc Thọ Hanoi
Huyện Phúc Thọ
6005 m²
Tích Giang, Hà Nội, Việt Nam
Huyện Phúc Thọ
700 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà