Nhà đất tại Huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội

11 kết quả bất động sản
Đội 4, Tế Tiêu, TT Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội
Huyện Mỹ Đức
225 m²
Huyện Mỹ Đức
1200 m²
Nghĩa Ải
Huyện Mỹ Đức
940 m²
Huyện Mỹ Đức
350 m²
Huyện Mỹ Đức
120 m²
Thôn Đục Khê Xã Hương Sơn
Huyện Mỹ Đức
58 m²
Thôn Đoan Nữ
Huyện Mỹ Đức
1000 m²
THPT Mỹ Đức A
Huyện Mỹ Đức
100 m²
thôn Thượng Xuy Xá
Huyện Mỹ Đức
2000 m²
An Phú - Mỹ Đức - Hà Nội
Huyện Mỹ Đức
10000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà